<div align="center"> <h1>Szkoła Podstawowa nr 2 w Lutczy</h1> <h3>Strona Szkoły Podstawowej nr 2 w Lutczy</h3> <p>szkoła podstawowa, lutcza</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.szkolalutcza.za.pl/" rel="nofollow">www.szkolalutcza.za.pl/</a></p> </div>